You are here

Тиквички

Тиквички


ОТО F1


Висок добив и в най-големите жеги

 Устойчивости: Gc / Px / WMV / ZYMV

Предназначение:

За пресния пазар и преработка

Растение:

Средно ранен хибрид

Силна устойчивост на брашнеста мана

Висока толерантност на вируси

Мощно растение с къси междувъзлия

Отлично понася високите температури

Плодове:

Цвят: светлозелени

Форма: цилиндрични

Разположение: изправени

Темп на растеж: не прорастват бързо

Какво казва практиката?

Дълго след откъсване запазва свежия си

търговски вид.

Добивът не се повлиява дори и при високите летни

температури. Редуциране на третиранията.