You are here

Лук

списък на хибридите


БРАТКО F1


Високо качество комбинирано с най-дългия
период на съхранение

Предназначение:
За пресен пазар, преработка и съхранение
Растение:
Вегетационен период: 115 -120 дни
Висок потенциал за добив 8-9 тона /дка
Мощно растение
Силно изправени листа с много добро восъчно
покритие
Луковица:
Кръгла и тежка луковица
Бронзово оцветяване
Сухо вещество: 10 -11%
Шийката е тънка и бързо изсъхва
Какво казва практиката?
Високият процент сухо вещество превръща
хибрида в един от най-предпочитаните за дълго
съхранение. Подходящ за механизирано прибиране.
 
БОСКО F1


Качество без компромис

Предназначение:
За пресен пазар, преработка и съхранение
Луковица:
Плътна, здрава и кръгла луковица
Тъмно кафяво оцветяване с бронзов блясък
Здраво захващане на ципата
Отличен търговски вид
Растение:
Вегетационен период: 120 -125 дни
Много лесен за производство (вадене, сортиране
транспортиране)
Устойчив на стрес и нападение от болести
Много добро восъчно покритие
Какво казва практиката?
Силната вегетативна маса и интензивният
растеж осигуряват сигурен и висок добив дори
и при по-екстензивни условия на отглеждане, а
също така и при по-сухи условия. Подходящ за
механизирано прибиране.