You are here

АЛТЕРНАРИЯ

АЛТЕРНАРИЯ

Alternaria solani / Alternaria alternata

Първоначално върху старите (долните) листа се появяват
концентрични петна с кафяв цвят. Постепенно те
се увеличават и обхващат целия лист, което води до
преждевременно загиване на листата. На стъблата и на
листата се образуват овални концентрични петна, които
предизвикват сухо гниене на стъблото. Плодовете се
нападат в началото и в края на вегетацията. По тях се
образуват тъмни, леко вдлъбнати и кръгли петна. При
висока влажност върху плодовете се развива тъмно, почти
черно конидиално спороношение във вид на кадифен налеп.
Загубите могат да достигнат до 30-40% от добива.
Вследствивие на по-дълго транспортиране могат да
се повредят допълнителни количества от плодовете
поради това, че те са разположени плътно едни до други в
кашоните и касетките. Механичните повреди на плодовете
улесняват проникването на инфекцята.
Химически средства за контрол: Новите фунгици -
Ортива Топ  и Цидели Топ