You are here

АТРАКНОЗА

Colletotrichum lagenarium

 

Атракнозата се появява по листата, стъблата и
плодовете. По време на разсадната фаза в областта
на кореновата шийка се образува кафяво вдлъбнато
петно, което впоследствие се разраства по цялото
стъбло и растението загива. Върху листата и стъблата
се появяват закръглени кафеникави петна със светъл
ореол и размер от 3 мм до 3-4 см. При силно развитие на
болестта петната се разрастват и сливат. Много често
растителната тъкан в областта на петната прегаря и се
образуват отвори. Тези листа фотосинтезират трудно,
а стъблата много често се прекъсват. Впоследствие
патогенът преминава върху плодовете, където образува
вдлъбнати, продълговати, светлокафяви петна с различни
размери. Мицелът на гъбата прониква в плодовете на
дълбочина 3-4 мм.
Агротехнически средства за контрол: дълбоко изораване
на площите, изчистване на растителните остатъци и
използване на обеззаразени семена.
Химически средства за контрол: Цидели Топ