You are here

БАКТЕРИЙНО ИЗСЪХВАНЕ

Сlavibacter michiganensis
subsp. michiganensis

  

Симптоми на бактериално изсъхване по стъблото:   Симптоми - едностранно изсъхване
поява на адвентивни корени                                          на листата      
                                                            

 

 

Симптомите, които най-често се наблюдават са: листата
увяхват (често едностранно), след което изсъхват,
но не опадват. При разрез на стъблото се наблюдава
концентрично потъмняване под формата на кръг. По
стъблата се появяват адвентивни корени. По плодовете
понякога се получават симптоми под формата на „птиче
око“ (бели петна по периферията с тъмен център с
диаметър до 3 мм).

Агротехнически мероприятия за контрол: изполване
на незаразени семена. Спазаване на фитосанитарните
мероприятия през цялата вегетация. Изкореняване и
изгаряне на заразените растения. В практиката се
използват и медни продукти за ограничаване на патогена.