You are here

БРОНЗОВОСТ ПО ДОМАТИТЕ

Tomato Spotted Wilt Virus - TSWV

   

Бронзовостта е една от опасните и често срещани
вирусни болести у нас. Това заболяване причинява
отличителни белезникаво-жълти пръстени върху
зрелите плодове. Листата също се нападат, растенията
обикновено забавят своето развитие, а листата
получават бронзово-виолетово оцветяване. Причинител на
бронзовостта е трипсът, който е зелено-кафяво насекомо
с размери 0,8-0,9 мм. Растенията могат да бъдат заразени
още на разсад в оранжерията. След разсаждане най-ясните
симптоми са спиране на растежа и малко на брой или липса
на плодове.
Мерки за контрол: използване на толерантни на бронзовост
хибриди - Вителио F1 и навременна борба срещу трипса.
Въпреки това премахването на заразените растения
веднага след откриването на симптомите предотвратява
разпространяването на вирусното заболяване.