You are here

ФУЗАРИЙНО УВЯХВАНЕ

Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici

  `

 

Първи признаци: долните листа леко завяхват и
пожълтяват. В основата си стъблото покафенява, при
разрез се вижда много добре цялостното или частичното
му покафеняване. Симптомите се проявяват още по-силно
през горещите дни и периоди. С течение на времето
болестта обхваща всички растения. По-голяма част от
листата изсъхват и растението загива. Некрозата на
проводящите съдове достига до върха и дръжките на
растението.
Източници на инфекция: От почва, в която е възможно
няколко години да се запазят хламидоспори на патогена, и
много рядко от повърхностно заразени семена.
Агротехнически и биологични средства за контрол:
Използване на здрави семена. Отглеждане на устойчиви
хибриди.