You are here

Кабала F1

 

Красота, добив и стабилност


• Средно мощен хабитус с добре развити стъбло и
корен
• Висок добивен потенциал
• Много добро листно покритие с по-малко
поражения от слънчевия пригор
• Много високо качество на продукцията и висок
потенциал на съхранение
• Плодовете се отличават с високо сухо вещество
• Цветът е наситен, тъмно червен
• Лесен за отглеждане и не е чувствителен на
върхово гниене
• Препоръчителната гъстота на отглеждане
4000 р/дка