You are here

Конвента F1

Бързо става, много дава

 


• Пипер тип капия за открито полско производство
• Добре развита листна маса, която предпазва от
слънчев пригор
• Ранно встъпване в плододаване
• Гарантира висок добив на висока цена
• Продължително реколтиране през цялата
вегетация
• Толерантен на стресови условия
• Плодовете са тежки, конусовидни, с дебел перикарп
• Цветът преминава от светло зелен до наситено
червен