You are here

МАГНЕЗИЙ

Основната роля на магнезия е неговото участие в синтеза
на хлорофила. Отговаря също така за ензимната дейност
в растителния организъм. Основният симптом, който се
наблюдава при недостиг на магнезий е пожълтяването на
старите листа с изключение на жилките, които остават
зелени. Наблюдава се също така и слабо развитие на
самите растения. Много често се наблюдава и усукване на
връхната част на листа. При завишени нива на магнезий
в растението се проявяват признаци на дефицит на
калций или калий. Също вследствие на свръхзапасеност от
магнезий се появяват некротични петна върху старите
листа, а самите жилки могат да променят цвета си до
кафяв. По време на вегетацията се препоръчва прилагане на
магнезий за коригиране на нивата на този елемент.