You are here

МАНА

Pseudoperonospora cubensis

  

От горната страна на листата се появяват мазни
жълто-зелени петна. Най-често те имат ъгловата форма,
ограничена от нервите. По-късно от долната страна на
инфектираните листа се образува нежен сиво-виолетов
налеп, който съдържа зооспорангии със зооспори. Петната
се разрастват, обхващат цялото листо и то изсъхва.
Често загива и цялото растение. Толерантните сортове
успяват да формират добив въпреки заразата и почти не
се наблюдава масова поява на симптоми. Обезлистването
води до забавяне на плододаването и нормалното развитие
на плодовете. Те са недоразвити и безвкусни.
Агротехнически средства за контрол: Премахване на
растителните остатъци и спазване на сеитбооборот.
Използване на сигурни и обеззаразени семена. Отглеждане
на толерантни хибриди, които са с много бърз темп на
възстановяване след заразата – Вигорекс.
Химически средства за контрол: Профилактични
третирания с Куадрис. В схемата се използва
и Ридомил Голд МЦ , който чрез своето пълно
системно действие е основен продукт срещу маната.