You are here

МЕД

 

Медта играе важна роля в регулирането и строежа на
клетъчната стена. Друго важно задължение на този
елемент е участието му в растежа и делението на
клетката, както и стимулиране на ензимната активност.
Медта е необходима и за азотния и въглехидратния
метаболизъм. Сиптом на недостиг е покафеняване на
листа в близост до неговия връх. Друг признък на недостиг
на мед са дребните листа покрити с некротични петна.
Характерен признак е спиране на растежа на корена,
тъмно зелено оцветяване на листата и като цяло слаби и
не добре развити растения. При свръхзапасеност на мед
в растението може да се появи хлороза вследствие на
недостиг на желязо. В практиката при недостиг на мед
се препоръчва приложение на калциви торове или листно
приложение на мед.