You are here

НЕДОСТИГ НА ЖЕЛЯЗО ПРИ ПИПЕР

 

Симптомите първо се появяват върху младите странични
разклонения и най-общо представляват междужилкова
хлороза. Хлорозата се проявява между главните и
второстепенните жилки, които остават тъмно зелени и
ярко контрастират върху бледо зеления или жълт фон. Най-
младите листа могат да бъдат напълно жълти или направо
бели. При остър дефицит се наблюдава скъсяване на
междувъзлията на страничните разклонения. Листата се
разпределят като туфа на горната част на разклонението.