You are here

Палермо F1

Висока толерантност
на ниски температури• Подходящ за зима, пролет и есен
• Отличава се с концентриран и ранен добив
• Висока устойчивост на брашнеста мана и средна
толерантност на мана
• Отворен хабитус, огрява се по-лесно от слънцето и
по-бързо встъпва в плододаване
• Плодовете са тъмно зелени, оребрени, с малка шийка
и дълго време остават свежи
• Притежава отличен търговски вид, много добри
вкусови качества
• Понася по-добре ниските температури
 


Устойчивости: HR = Cca / Ccu; IR = Gc / Px