You are here

ПАНЕКРА F1


ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Подходящ за отглеждане през късна зима и пролет
  • Притежава най-високия добивен потенциал в своя сегмент
  • Плодовете са с наситено червен цвят
  • Растението се отличава с къси междувъзлия и балансиран растеж
  • Толерантен на стресови условия – липса на зелен пръстен, „котешко лице“ и паренхимна тъкан във вътрешността
  • Лесен за отглеждане при различни условия

     

УСТОЙЧИВОСТИ


HR = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / V / Va, Vd / ToMV: 0-2;

IR = Ma / Mi / Mj