You are here

ПОВРЕДИ ОТ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

 

Пиперът, както доматите, е топлолюбиво растение.
Рано напролет пиперът се опрашва много трудно, особено
когато температурите се задържат ниски и времето
остане облачно за по-дълъг период. Пиперът измръзва ако
температурата се задържи 0-10° C. Симптомите може
да се проявят като свиване (набръчкване) на листата,
които впоследствие могат да изсъхнат и растенията
изостават в своето развитие. При температура под 15° C
се наблюдават сериозни проблеми с опрашването на пипера.
Нощни температури над 24° C също не се отразяват добре
на процеса на опрашване. Оптималната температура на
опрашване е около 16° C.
Ако по време на цъфтежа нощните температурите паднат
около 7-10° C, е много вероятно плодовете да останат
дребни или деформирани.