You are here

Чероки

Last updated:
01.02.2018

Фунгицид

Обича житата


Активно вещество: хлороталонил 375 г/л; ципроконазол 50 г/л; пропиконазол 62,5 г/л 

Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР


Разрешена употреба в България:

КУЛТУРА ЗА КОНТРОЛ НА ДОЗА НА ПРИ-ЛОЖЕНИЕ МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ КАРАНТИНЕН СРОК
пшеница,
тритикале
Септориоза (Septoria spp.),
Черна стъблена ръжда
(Puccinia graminis),
Жълта ръжда (Puccinia
striiformis),
Кафява ръжда (Puccinia
reconditа)
Брашнеста мана (Erysiphe
graminis)
Фузариоза (Fusarium spp.)
133 мл/дка
200 мл/дка
съобразно с
фазите
Еднократно: 200 мл/дка, във фаза от 1-ви
възел до края до пълен цъфтеж* (ВВСН 31-
65)
или двукратно: I-во приложение с доза 133
мл/дка във фаза от 1-ри възел до напълно
разтворен флагов лист (ВВСН 31-39); II-ро
приложение с доза 200 мл/дка във фаза от
разтворен флагов лист до пълен цъфтеж*
(ВВСН 39-69)
49 дни
ечемик Хелминтоспориоза / Мреже-
сти петна (Drechlera Teres),
Листна ръжда (Puccinia
hordеi), Листен пригор
(Rhynchosporium spp.),
Рамулариоза (Ramularia spp.)
Брашнеста мана (Erysiphe
graminis)
Фузариоза (Fusarium spp.
133 мл/дка
200 мл/дка
съобразно с
фазите
Еднократно: 200 мл/дка във фаза от 1-ви
възел до край на изкласяването (ВВСН 31-59)
или двукратно: I-во приложение с доза 133
мл/дка във фаза от 1-ви възел до напълно
разтворен флагов лист (ВВСН 31-39) ); II-ро
приложение с доза 200 мл/дка във фаза от
първи флагов лист до до край на изкласява-
нето (ВВСН 39-59)
42 дни
ръж Кафява ръжда Puccinia
reconditа
Брашнеста мана (Erysiphe
graminis)
Фузариоза (Fusarium spp.)
133 мл/дка
200 мл/дка
съобразно с
фазите
Еднократно: доза 200 мл/дка във фаза от
1-ви възел до пълен цъфтеж* (ВВСН 31- 65)
или двукратно: I-во приложение с доза 133
мл/дка във фаза от 1-ри възел до напълно
разтворен флагов лист (ВВСН 31-39) и II-ро
приложение с доза 200 мл/дка във фаза от
отворен на флагов лист до пълен цъфтеж*
(ВВСН 39-65)
49 дни

*пълен цъфтеж – 50% от прашниците са зрели


 

 


Уникална комбинация - 3 различни активни вещества, различни химически групи, различни механизми на действиe

Няколко нива на защита, защита отвътре и отвън, защита на новия прираст:

  •  контактно антиспорулантно предпазно действие,
  •  системно предпазно, лечебно и изкореняващо действие,
  •  действа и с газова фаза​

Отлична синергия между активните вещества – контактно предпазно действие и двойно системно предпазно и лечебно действие


ПРЕДИМСТВА И ПРЕПОРЪКИ:

• Най-новият фунгицид с 3 активни вещества
• Чероки има защитно, системно, лечебното и изкореняващо действие, отличава се
както с бързина, така и с дълготрайност на действието; въпреки това препоръчваме
превантивно приложение за максимална защита или при максимум 5% ниво на зараза;
защитава новия прираст
• Бързо се поема от растението – устойчив на дъжд 1 час след пръскане, съдържа специален
прилепител WeatherStik®
• Има много широк прозорец на приложение и може да се ползва и за второ пръскане
• Може да се смесва с Аксиал или Аксиал Едно и има висока рентабилност при приложение
заедно с тях в края на братене/начало на вретенене
• Не се препоръчва пръскане в цъфтеж заедно с листни торове или маслени субстанции
• Да се спазват точно моментите и дозите на приложение с цел избягване развитието на
резистентност