You are here

Целио

Last updated:
30.01.2018

Хербицид

За да постигаш целите си трябва да гледаш надалеч


Активно вещество: клодинафоп-пропаргил 200 г/кг; пироксулам 75 г/кг 
Категория на употреба:  втора професионална


Уникална комбинация – двойно системен хербицид за контрол на житни плевели, включително овсига и някои шириколистни плевели

Два различни механизма на действие и двоен нок-даун ефект срещу плевелите

Контактно и ситемно действие и допълнително почвено действие


Разрешена употреба в България:

 

Култура

За контрол на

Доза на приложение

Приложение

Карантинен срок (дни)

Пшеница       (твърда и мека),                     ръж,                     тритикале

Едногодишни житни плевели, включително овсига и някои широколистни плевели

 

25 г/дка

От фаза 2 листа разтворени до фаза вторият възел е най-малко на  2 см над първия възел (ВВСН 12- 32)

 

 

         -

 

 

Прилага се срещу следните житни плевели:

 • Ветрушка, видове (Apera spica venti, Apera sp.)
 • Див овес (Avena fatua, Avena sterilis/ludoviciana)
 • Лисича опашка (Alopecurus myosuroides)
 • Овсига, видове (Bromus diandrus, Bromus sterilis)
 • Райграс, видове (Lolium multiflorum, Lolium sp.)
 • Твърда глушица (Lolium rigidum)
 • Тръстичина, вид. (Phalaris paradoxa, Phalaris sp.)

Прилага се срещу следните широколистни плевели:

 • Лайка, видове (Matricaria recutita/Matricaria chamomilla)
 • Лепка, видове (Galium aparine/Galium sp.)
 • Огнивче, обикновено (Anagallis arvensis)
 • Подрумче (Anthemis arvensis)
 • Пача трева (Polygonum aviculare)
 • Пипериче, видове (Polygonum sp.)
 • Салата компасна (Lactuca serriola)
 • Синап, полски (Sinapis arvensis)

Практически предимства:

 • Доказана ефективеност срещу трудни за контрол плевели;
 • Уникален регистриран спектър на контрол;
 • Много бързо поемане – до 1 час след пръскане;
 • Висока надежност – 2 различни механизма на действие, двойно системен;
 • Много бързо действие – плевелите спират растежа си в рамките на 48 часа, а загиването им настъпва в рамките на 2-4 седмици;
 • Без ограничения в сеитбоооборота.

Препоръки :

 • Използвайте работен разтвор от минимум 20л/дка;
 • Използвайте с прилепител Адигор 100~150 мл/дка за максимална ефективност;
 • Третирайте в ранните фази на плевелите, преди да братят и когато са в развитие, но препоръчително преди 2-4 лист;
 • За контрол на смесено заплевеляване с едно пръскане може да смесите с противошироколистен хербицид, но преди това направете проба за смесимост;
 • Никога не смесвайте с 2,4 Д и Дикамба;
 • Не прилагайте когато се очакват слани или културата е стресирана;
 • Спазвайте препоръките посочени в етикета.