Фузилад форте

Last updated:
01.02.2018

Хербицид

Водещият хербицид срещу житни плевели след поникване


Активно вещество: 150 г/л флуазифоп-П-бутил + сърфактант (ISO-линк технология)

Категория на употреба:  Непрофесионална - прилага се от лица, навършили 18 години

Разрешена употреба в България:

 култура

 за контрол на доза на приложение  момент на приложение карантинен срок
рапица самосевки от житни култури 50 мл/дка фаза 1-3-ти лист на самосевките 60 дни
слънчоглед едногодишни житни плевели 80 мл/дка фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките 60 дни
памук, тютюн, соя,фасул,
фъстъци, домати, пипер, картофи;
едногодишни житни плевели 90 мл/дка фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките 60 дни
слънчоглед, памук, тютюн ,домати, фасул; многогодишни житни плевели 100 – 130 мл/дка фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките и 10–20 см височина на балура от коренища 60 дни
соя, фъстъци, пипер, картофи многогодишни житни плевели 130 мл/дка фаза 3-5-ти лист на плевелите и самосевките и 10–20 см височина на балура от коренища 60 дни

 
Практически предимства:


 • Висока селективност при голям брой култури
 • Подобрена устойчивост на валежи
 • Дълбоко проникване в ризомите на коренищните плевели
 • Спира растежа на плевелите след абсорбиране на активното вещество
 • Дъжд паднал 1 час след пръскане не оказва влияние върху ефекта
 • Формулиран по ISO Link технология спомагаща за:
  • повишаване степента на абсорбиране
  • повишаване ефикасността
  • подобряване устойчивостта на валежи
  • подобряване селективността

 
Съвети при приложение:


 • При прораснали самосевки след 3-ти лист при рапица дозата да се завиши
 • Препоръчва се да се прилага самостоятелно

 
Контролирани плевели:


Житни плевели:

 • балур от коренища (Sorghum halepense)
 • балур от семена (Sorghum halepense)
 • див овес (Avena fatua)
 • диво просо (Panicum dichotomiflorum)
 • едногодишна метлица (Poa annua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • райграс видове (Lolium spp.)