You are here

Нематорин

Last updated:
31.01.2018

Инсектицид

За контрол на телени червеи и нематоди

Активно вещество: фостиазат 10 г/кг
Категория на употреба: втора професионална

Нематорин 10 Г е високоефективен инсектицид-нематоцид срещу цистообразуващи
нематоди и телени червеи при картофи и срещу галови нематоди при домати


Практически предимства:

  • Активното вещество фостиазат действа чрез инхибиране активността на ацетилхолинестеразата в нервната система на нематодите
  • Контролира следните видове нематоди: Globodera spp, Heterodera spp, Meloidogyne spp
  • Температурата не влияе върху действието на продукта
  • За по-добър ефект се изисква минимална влажност на почвата
  • Почви с киселинност между pH 5 и 8,5 не влияят на действието на Нематорин
  • Запазва добива, като предпазва растението от навлизането на ларвата в него
  • Предотвратява по-нататъшното размножаване на нематодите

Разрешена употреба в България:

 

култура

 

за контрол на

доза на приложение

 

момент на приложение

карантинен срок

 

 

домати

 

галообразуващи нематоди (Meloidogyne sp.)

 

 

3 кг/дка

преди разсаждане, внесен чрез разпръскване върху повърхността на почвата, с последващо инкорпориране на дълбочина 10-15 см (на дълбочината на кореновата система)

не се изисква

картофи

цистообразуващи нематоди (Heterodera rostochinensis)

1,5 кг/дка

по време на разсаждане, чрез лентово внасяне в браздата

120 дни

картофи телени червеи (Elarteridae spp). 2 кг/дка по време на разсаждане 120 дни