Семена зеленчукови култури

   Усилията на Синджента са насочени към селекция на нови продукти, задоволяващи нарастващите технически изисквания на професионалните производители. Широкият спектър от семена на Синджента в България включва следните основни групи продукти: