You are here

СИВО ГНИЕНЕ

Botrytis cinerea

  

По листата се наблюдават светлокафяви петна, които
могат да покрият целия лист. Отначало болестта напада
най-долните и стари листа. По стъблото се образуват
продълговати петна от няколко милиметра до няколко
десетки сантиметра. Пораженията върху узрелите
плодове започват от стъблото. Отначало се появява сиво
петно, което се развива бързо и може да покрие целия плод.
Повърхността на домата става водниста, покрива се
със сив праховиден налеп, който всъщност представлява
спорите на патогена. Върху малките плодове (с диаметър
до 4 см.) се появяват петна с некротичен чернокафяв
център заобиколен от белезникав ореол.

Средства за контрол: Премахване и изгаряне на
растителните остатъци. Ограничаване до минимум
механичните повреди по растенията. Препарати за
растителна защита.