You are here

СТОЛБУР

Mycoplasma

 

Силно изправени нагоре, дребни, хлоротични листа,
на които нерватурата е изпъкнала и оцветена във
виолетов (антоцианов) цвят. Цветовете са деформирани:
чашелистчета се уголемяват и доста често срастват
помежду си. Вътрешните части на цвета са редуцирани,
намален е и плодникът, тичинките са недоразвити,
венчелистчетата са с дребни размери и белезникав
или зелен цвят. Плодовете са твъри (вдървесинени).
На почвената повърхност в основата на стъблото се
наблюдават множество пукнатини и кората придобива
кафяв цвят. Характерен симптом е образуването на
множество въздушни корени.
Агротехнически средства за контрол: Унищожаване
на плевелната растителност в близост до полето.
Контролът на плевелите трябва да започне преди
разсаждането на културата и да продължи до края на
вегетацията й. Цикадите, които се явяват преносители на
болестта може да се контролират с Актара.