You are here

Стрийк

Tobacco mosaic tobamovirus

  

Симптомите варират в зависимост от щама на вируса,
сорта, фазата на зараза, условията на околната среда:
мозаечно прошарване, издребняване на листата, некрози и
петна (обикновен стрийк). Комбинацията от TMV с други
вируси (CMV, PVX) образува така наречения двоен (сложен)
стрийк и се проявява като продълговати некротични
участъци по стъблата и листните дръжки и некротични
концентрични кръгове по плодовете. Вследствие на това
всички растения загиват.
Източник на инфекцията: Растителните остатъци,
семената и почвата, където причинителят не губи своята
жизнеспособност над 22 месеца.
Агротехнически средства за контрол: Пространствена
изолация. Сеитбооборот. Използване на стерилен
инвентар.