You are here

Трибуно F1

Най-висок добив• Подходящ за пролет и лято
• Средно мощно растение с отворен хабитус
• Отличен вегетативно-генеративен баланс и висок
добивен потенциал
• Бързо преминава към плододаване от страничните
разклонения
• Подходящ за отглеждане на хидропоника и земя
• Плодовете са тъмно зелени, лъскави и леко оребрени,
без шийка и с отличен търговски вид
• Пластичен и лесен за отглеждане
• Висока трайност на крайния продукт и висок среден
добив
 


 

Устойчивости: HR = Ccu / CVYV / Px; IR = CYSDV / Gc