You are here

ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ

Verticillium dahliaе

  

Първите признаци се проявяват преди всичко на
застаряващите листа. През деня те увяхват, а през
нощта тургурът на листа се възстановява. Впоследствие
настъпва необратимо увяхване. При разрез на стъблото
се вижда едно концентрично покафеняване, получено
вследствие на засегнатите проводящи съдове. От разреза
се вижда, че проводящите съдове са повредени не само
в основата, но и във височина, като дължината може да
достигне повече от метър. По това вертицилийното
увяхване се различава от кореновото гниене, при което
участъците с повредени проводящи съдове са с дължина
само 10-15 см. Симптомите на вертицилийното увяхване са
сходни с тези на фузарийното увяхване, но съществуват и
различия. При вертицилиума се нападат повече растения,
които се намират на по-хладните места, поради което в
началото се появява едностранно пожълтяване и увяхване
на листата.
Агротехнически средства за контрол: Избор на устойчиви
хибриди.