You are here

Бостана F1


• Подходящ за ранно производство
• Къса вегетация и средно мощно растение с много
добро залагане на плодовете
• Отглежда се при всякакви схеми и технологии
• Плодовете са кръгли, тип Кримсън, с тъмно зелено и
лъскаво оцветяване
• Месото е интензивно червено, с отлични вкусови
качества
• Понася добре по-лоши климатични условия в
началото на вегетацията
• Добро залагане на плодове, дори при по-ниски
температури и облачно време

Устойчивости: IR = Co: 1 / Fon: 1