You are here

Дигитални решения от Синджента

Дигитални решения

от Синджента

Добре дошли на сайта на Синджента България! Ние помагаме на милиони земеделски производители по света да отглеждат успешно своите култури. Непрекъснато инвестираме в иновации за насърчаване на устойчиво земеделие, което да има своето положително въздействие върху природата, производителите и обществото. Нашата цел е заедно да се справим с предизвикателствата на променящия се свят.

Cropwise Spray Assist

Оптимизирайте третирането в стопанството

Cropwise Spray Assist Синджента

Cropwise Spray Assist

Оптимизирайте третирането в стопанството

Cropwise Seed Selector Синджента

Cropwise Seed Selector

Персонални препоръки за избор на семена

Cropwise Seed Selector

Персонални препоръки за избор на семена

AgriClime

Защитете инвестициите си в един постоянно променящ се климат

AgriClime сподели риска Синджента

AgriClime

Защитете инвестициите си в един постоянно променящ се климат