You are here

Дългоплодни краставици

Уважаеми производители,

Настоящата информация има за цел да Ви информира за хибридите дългоплодна краставица, които Синджента предлага. Наред с описанието на хибридите, тук можете да намерите полезни указания за отглеждането, както и основни правила за торенето. Нашите хибриди са завършен продукт и внасят значима генетична стойност в конкуренцията на 21 век. Поради устойчивостите на болести, производството с хибриди на Синджента носи по-малко рискове и дава възможност за снижаване на производствените разходи.

Полезни указания за отглеждане на културата

 

Плътност на растенията

Според някои производители „колкото повече, толкова по-добре”, но това не е вярно. Високата плътност на растенията е основен проблем, който може да доведе до сериозни проблеми с болестите, а също и до по-малък размер на плодовете в сравнение с правилно избраната плътност на засаждане. Възможно е цветът на плодовете да изсветлее поради недостиг на слънчева светлина; при твърде висока плътност се увеличава също и броят на деформираните плодове. Оптималната плътност на растенията при дълги краставици е между 1,5 и 1,65 растения на кв.метър, в зависимост от момента на засаждане.

 

Отстраняване колтуците и прочистване на плодовете

Ежеседмичното култучене е основен фактор за реколтиране на максимално уеднаквени качествени плодове. За съжаление то често се пренебрегва като маловажна задача. Основното правило при култученето е да се извършва винаги навреме – отстранявайте култуците колкото се може по-рано. Също толкова важно и отстраняването на деформираните дребни краставици. Култуците и деформираните плодове отнемат много от енергията на растението и това се снижава качеството на продукцията. В случай, че съществува опасност от вирусна инфекция, или са открити инфектирани растения, от изключително значение за предотвратяване разпространяването на инфекцията е постоянното стерилизиране на работните инструменти и отстраняването на инфектираните растения.

Болести при краставиците (натиснете върху снимката)

Растителна защита
 
За осигуряването на здрави растения е важно да се концентрирате върху превантивното третиране. Пръскайте ежеседмично, за да унищожите вредителите и различните патогени. Когато използвате химически средства винаги спазвайте препоръките за редуване  с цел недопускане на резистентност.