You are here

Елевейшън

Елевейшън Синджента
Елевейшън Синджента

В днешно време пазарът предлага широк спектър от хибриди с разнообразие от характеристики, носещи безспорни предимства на земеделците.

Третирането на семената е от критично значение за защитата на високия генетичен потенциал на хибридите и е ключов елемент за успешното земеделие.

В свят, в който правните рамки и земеделските практики (ранна сеитба, натиск  от вредители) са променливи, e налице необходимост от повишаване качеството на семената.

За да отговори на тези предизвикателства, Синджента реши да създаде водещо за индустрията портфолио от продукти за третиране на семена под наименованието Елевейшън.

Тези нови предложения ще Ви позволят да извлечете максимума от своите полета чрез по-добра защита.

Елевейшън

В свят, в който правните рамки и земеделските практики (ранна сеитба, натиск  от вредители) са променливи, e налице необходимост от повишаване качеството на семената.

За да отговори на тези предизвикателства, Синджента реши да създаде водещо за индустрията портфолио от продукти за третиране на семена под наименованието Елевейшън.

Тези нови предложения ще Ви позволят да извлечете максимума от своите полета чрез по-добра защита.

За сезон 2022 Синджента предоставя на своите клиенти хибриди царевица с третиране Елевейшън (Фунгицидна защита: протиоконазол, металаксил, седаксан + флудиоксонил).

За този сезон хибридите: СИ Амбадор, СИ Коринтос, СИ Премео и СИ Минерва могат да бъдат доставени след предварителна заявка с третиране Елевейшън Плюс (Фунгицидна защита: протиоконазол, металаксил, седаксан + флудиоксонил
Инсектицидна защита: Тефлутрин).

Предимства на Елевейшън

Предимства на Елевейшън
Предимства на Елевейшън

  • Подобрена кълняемост на семената, ускоряване на растежа
  • По-добра Защита срещу фузариум
  • Подобрен контрол върху болестите
  • Управление на стреса
  • Управление на вредителите