You are here

Болести при Доматите

     

 


АЛТЕРНАРИЯ
АНТРАКНОЗА
БАКТЕРИЕН ПРИГОР
БАКТЕРИЙНО ИЗСЪХВАНЕ
БАКТЕРИЙНО СТРУПЯСВАНЕ
БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА
БРАШНЕСТА МАНА
БРОНЗОВОСТ ПО ДОМАТИТЕ
ВЕРТИЦИЛИЙНО УВЯХВАНЕ
ВЪРХОВО ГНИЕНЕ
ЖЪЛТО ЛИСТНО ЗАВИВАНЕ
КАРТОФЕНА МАНА
КОТЕШКО ЛИЦЕ
КУХИ ПЛОДОВЕ
ЛИСТНА ПЛЕСЕН
НАПУКВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ
НЕРАВНОМЕРНО УЗРЯВАНЕ НА ПЛОДОВЕТЕ
ПРОБЛЕМИ С ОПРАШВАНЕТО
СЕЧЕНЕ НА РАЗСАДА
СИВО ГНИЕНЕ
СЛЪНЧЕВ ПРИГОР
СТОЛБУР
СТРИЙК
ФИЗИОЛОГИЧНО ЗАВИВАНЕ НА ЛИСТАТА
ФИТОФТОРНО ГНИЕНЕ
ФУЗАРИЙНО УВЯХВАНЕ


НЕДОСТИГ НА ХРАНИТЕЛНИ
ЕЛЕМЕНТИ В РАСТЕНИЕТО

 

Много важна за производителите е правилната идентификация на симптомите върху растенията и точното определяне на проблема. Вследствие на какво са се появили въпросните сиптоми – дали са резултат на физиологичен проблем или са вследствие от развитието на даден патоген.


 

АЗОТ

ФОСФОР

КАЛИЙ
КАЛЦИЙ

МАГНЕЗИЙ

СЯРА

БОР

ЖЕЛЯЗО

МЕД

МАНГАН

МОЛИБДЕН

ЦИНК