You are here

Мистрал Опти

Last updated:
30.01.2018

Хербицид

Утвърден подход за борба с житни и някои широколистни плевели 


Активно вещество: 240 г/л никосулфурон
Категория на употреба: втора професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР
 

Разрешена употреба в България:

култура за контрол на доза на приложение момент на приложение каранти- нен срок
царевица едногодишни и многогодишни житни, вкл. балур от семена
и коренища и някои едного- дишни широколистни плевели
21 мл/дка от фаза 1-ви до 8-ми лист на културата, 2-4-ти лист на плевелите или височина на балура 15-25 см не се изисква

 

Практически предимства:

 • Бързо начално действие
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение – до 8-ми лист
 • По-ниска доза на приложение и висока селективност
 • Без проблеми за следващата култура в сеитбооборота
 • Контрол на балур от семе и коренища
 • Смесим с противошироколистни хербициди (Каспър и Пик)
 • Предлага се в пакет с Каспър и Пик

 
Съвети при приложение:

 • Да не се третира царевица стресирана от неблагоприятни метеорологични условия (суша, студ, наводнения и др.)
 • Да не се третира царевица, третирана преди това с органофосфорни инсектициди
 • Дъжд паднал 2 часа след пръскане не намалява хербицидния ефект
 • Да не се смесва с листни торове
 • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
 • На пропаднал блок пръскан с Мистрал Опти, може да се засее отново царевица или соя
 • Опаковката да се разклати интензивно преди употреба

Контролирани плевели:
           Житни плевели:

 • балур от коренища (Sorghum halepense)
 • балур от семена (Sorghum halepense)
 • едногодишна метлица (Poa annua)
 • кокоше просо (Echinochloa crus-galli)
 • кощрява зелена (Setaria viridis)
 • кощрява прешленеста (Setaria verticillata)
 • кощрява сива (Setaria glauca)
 • кръвно просо (Digitaria sanguinalis)
 • лисича опашка (Alopecurus myosoroides)
 • пирей (Agropyron repens)
 • райграс (Lolium spp.)

 
           Широколистни плевели:

 • абутилон (Abutilon theofrastii)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • звездица (Stellaria media)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
 • лепка (Galium aparine)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
 • тученица, тлъстига (Portulaca oleraceae)

 

БОНУС към Мистрал Опти
 
Еукарол Плюс 4 компонентен прилепител
 

 • Практически предимства:
  • 30% липофилен компонент – усилва проникването в клетките и повишава устойчивостта на дъжд;
  • 30% нейонен компонент - подобрява разнасянето по листната повърхност и усилва проникването
  • 10% анионен компонент - овлажняващ агент, помагащ в разнасянето, има и емулгиращи функции
  • 30% вода с незамръзващ агент
  • Доза: 50 мл/дка, заедно с Мистрал Опти
  • Уникална формулация и ниска доза
  • Отличено действие в сухи условия и при прекомерни валежи
  • Максимална сигурност и селективност
  • Максимална ефикасност и по-дълго последействие
  • По-добро прилепване и задържане на работния разтвор