You are here

ПИК

Last updated:
31.01.2018

Хербицид

Ефективно и лесно решение срещу едногодишните широколистни плевели


Активно вещество: 750 г/кг просулфурон
Категория на употреба: първа професионална - прилага се от потребители със сертификат по чл. 83 от ЗЗР и под контрола на лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направлнеие "Растителна защита" или "Растениевъдство"
 

Разрешена употреба в България:

 култура за контрол на доза наприложение  момент на приложение  карантинен срок
царевица едногодишни широколист- ни плевели 1,5 г/дка + 0,2% Атплюс с 20 л/дка работен разтвор във фаза 3-8-ми лист на културата, и 2-4-ти листна едногодишните плевели царевица за зърно - не се изисква;царевица за фураж - 60 дни

  

Практически предимства:

 • Ефективно решение за борба с широколистните плевели
 • Изключително подходящ партньор за резервоарни смеси с противожитни хербициди - Мистрал Опти. Предлага се в пакет с Мистрал Опти
 • Дълъг период и гъвкавост на приложение: до 8-ми лист на културата
 • Допълнително почвено действие и отлична селективност
 • Ниска доза на приложение
 • Практична опаковка - водоразтворимо пакетче – лесна и безопасна за приложение

Съвети при приложение:

 • Плевелите да се третират в оптимална фаза - 2-4-ти лист
 • Срещу паламида, пръскането да се извърши във фаза розетка
 • При самостоятелно приложение, задължително да се ползва прилепител Атплюс
 • Прилепителят да се добавя накрая, след напълване на резервоара
 • При смесване с Мистрал Опти, не се налага добавяне на прилепител Атплюс
 • Водоразтворимите пакетчета се пускат директно в резервоара на пръскачката
 • При смесване с други ПРЗ да се направи предварително тест за смесимост
 • При пропадане на културата по каквито и да било причини, в полетата третирани с Пик 75 ВГ, могат да бъдат отглеждани като следваща култура пшеница, ечемик, царевица и сорго
 • За осигуряване на максимален безопасен интервал за чувствителните последващи култури, винаги се препоръчва изораване на площите преди следваща сеитба. За повече информация относно периодите за засяване на следващите култури в сеитбооборота прочетете етикета на продукта.
 • Водоразтворимите пакетчета не се пипат с влажни ръце или влажни ръкавици

 

Контролирани плевели:

Едногодишни широколистни плевели:

 

 • абутилон (Abutilon theofrastii)
 • амброзия (Ambrozia elatior)
 • бутрак/свиница (Xantium strumarium)
 • бяла куча лобода (Chenopodium album)
 • видове щир (Amaranthus spp.)
 • галинзога (Galinsoga parviflora)
 • див мак (Papaver rhoeas)
 • див синап (Sinapis arvensis)
 • дива ряпа (Raphanus raphanistrum)
 • живолина (Mercurialis annua)
 • звездица (Stellaria media)
 • лайка (Matricaria spp.)
 • лападоволистно пипериче (Polygonum lapatifolium)
 • мъртва коприва (Lamium purpureum)
 • незабравка полска (Myosotis arvensis)
 • овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris)
 • пача трева (Polygonum aviculare)
 • прасковолистно пипериче (Polygonum persicaria)
 • разстлана лобода (Atriplex patula)
 • рани лист (Stachys palustris)
 • рапица самосевки (Brassica nappa)
 • слънчоглед самосевки (Helianthus annus)
 • тученица/тлъстига (Portulaca oleraceae)
 • фасулче (Polygonum convolvulus)
 • хибридна лобода (Chenopodium hybridium)

 

Многогодишни широколистни плевели:

паламида* (Cirsium arvense)

 

* = приложен във фаза розетка осигурява инхибиращ ефект върху паламидата