You are here

Куилт Ексел

Last updated:
01.02.2018

Фунгицид

По-силна царевица - по-високи добиви!

Активно вещество: азоксистробин 141.4 г/л + пропиконазол 122.4 г/л
Категория на употреба: втора професионална – прилага се от потребители със сертиикат по чл. 83 от ЗЗР

Разрешена употреба в България:

 

култура

 

за контрол на

 

доза на приложение

 

момент на приложение

 

карантинен срок

 

 

 

 

 

Царевица (за зърно, силаж и за семепроизводство), сладка царевица

Северен листен пригор (Helminthosporium turcicum)

 

 

100 мл/дка

 

От начало на удължаване на стеблото до край на цъфтеж (ВВСН 30-69)

 

 

няма

 

Ръжда по царевицата (Puccinia sorghi)

 

 

100 мл/дка

 

От начало на удължаване на стеблото до край на цъфтеж (ВВСН 30-69)

 

 

няма

Дребни листни петна (Kabatiella zeae)

 

 

100 мл/дка

 

От начало на удължаване на стеблото до край на цъфтеж (ВВСН 30-69)

 

 

няма

Куилт Ексел 263СЕ може да се прилага върху всички сортове и хибириди на културата
 

  • Осигурява контрол на болестите еднакво в цялото културно растение, дори и на новия прираст, чрез отличната си системна мобилност по ксилема;
  • Помага растения да издържат значително по-мокри условия от обикновено като спомага за развитието на по-силни и по-дълбоки корени и осигурява предпазно и лечебно действие срещу болести;
  • Осигурява възможност на царевицата да се развива по-бързо и да развива по-силни и здрави стъбла и намалява полягането;
  • Позволява растения по-добре да се справят със стреса в критичните фази – по-добро справяне в сухи условия, като намалява загубата на вода и подпомага растенията да използват на- личната водата по-ефективно; подобрява опрашването;
  • Увеличава добива като запазва културните растения зелени по-дълго, което дава по-дълги периоди на фотосинтезата за по-добър растеж на растенията и формиране на по-големи кочани, с повече зърна и удължаване наливането на зърно.