You are here

Стратегос F1

Хибридът, който казва „НЕ“
на вирусите• Подходящ за пролет, късно лято и есен
• Растението е с много мощен хабитус и по-лесно
понася екстремни условия
• Плодовете бързо достигат подходящ размер и тегло
• Добивът е постоянен през цялата вегетация
• Плодовете са тъмно зелени, лъскави, оребрени и без
шийка
• Развива се по-добре при отглеждане от студено към
топло време
• Много добра трайност и атрактивен търговски вид

 


Устойчивости: HR = Ccu / CVYV; IR = CYSDVYSDV