You are here

Тиквички


ОТО F1


Висок добив и в най-големите жеги

Устойчивости: Gc / Px / WMV / ZYMV
Предназначение:
За пресния пазар и преработка
Растение:
Средно ранен хибрид
Силна устойчивост на брашнеста мана
Висока толерантност на вируси
Мощно растение с къси междувъзлия
Отлично понася високите температури
Плодове:
Цвят: светлозелени
Форма: цилиндрични
Разположение: изправени
Темп на растеж: не прорастват бързо
Какво казва практиката?
Дълго след откъсване запазва свежия си
търговски вид.
Добивът не се повлиява дори и при високите летни
температури. Редуциране на третиранията.