You are here

АНТРАКНОЗА

АНТРАКНОЗА

Colletotrichum phomoides

   

Първите видими симптоми от Антракноза се забелязват
по узрелите и зазряващи плодове. Най-често това са
кръгли, воднисти, хлътнали петна с диаметър около 1 см.
Впоследствие петната се разширяват и се образуват
концентрични кръгове от асервулите на патогена.
Напетнените плодове могат да загинат напълно от
вторични гъбни зарази, проникнали през петната
причинени от антракнозата. Спорите на патогена се
разпростарняват главно чрез капките дъжд от почва със
заразени растителни остатъци. Дори при липса на рани
от насекоми или други болести, антракнозата може да се
появи, особенно при топло и влажно време. Пораженията
от антракноза по листата са незабелижими.

Агротехнически средства за контрол: Използване на
устойчиви хибриди и обеззаразени семена.