You are here

БАКТЕРИЙНО СТРУПЯСВАНЕ

Pseudomonas syringae pv. tomato

  

Върху листата се появяват тъмно кафяви до черни кръгли
петна с жълт ореол, които се уголемяват и сливат с
напредване на вегетацията. Освен по листата, могат да
се наблюдават симптоми и по листните дръжки, които
представляват овални до леко продълговати петна.
По плодовете могат да се развият малки тъмни петна (по
малки от 1 мм в диаметър).
Тъканта около всяко петънце може да е оцветена в по-
интензивно зелено в сравнение с незасегнатите части от
плода. Резултатът е тъмно зелен ореол около петното.

 

Оптимални условия за развитие на болестта: висока
влажност, валежи и температури между 18 и 24°С.