You are here

БАКТЕРИЕН ПРИГОР

Xanthomonas campestris pv. vesicatoriao

 

По листата, стъблата и плодовете се наблюдават
дребни, кръгли, кафяви петна с диаметър под 3 мм и с
неправилна периферия. Петната изглеждат воднисти
при наличие на по-висока влажност следствие на дъжд
или роса. Симптомите по зелените плодове в началото са
като малки подутини. Впоследствие те се разрастват,
хлътват и стават кафяви. По този начин голяма част от
повърхността на плода се напада и придобива „крастав“
вид.
Бактерийният пригор се запазва за дълго време върху
болни растения, растителни остатъци и семена. Болестта
може да се разпространява чрез семена, водни капки,
манипулации, работници и инвентар. Бактерийният пригор
е полициклично заболяване.
Условия за развитие на болеста: Оптималните условия за
развитието на болестта са температура между 24-30°С и
продължителни периоди с валежи.