You are here

ЛИСТНА ПЛЕСЕН

Fulvia fulva

 

    

Първите признаци на заболяването се проявяват
обикновено в средата на вегетацията. На горната страна
на листа се появяват различни по размер жълти петна, а
по обратната страна на листа се наблюдава зелено-кафяв
налеп. Силно нападнатите листа пожълтяват и изсъхват.
По-слабо се нападат цветовете и плодовете, които се
сбръчкват, потъмняват и изсъхват.
Агротехнически средства за контрол: Много добро
почистване на площите от растителните остатъци.
Използването на устойчиви хибриди - Панекра F1, Грумира
и Мамстон.
Химически средства за контрол: Отличен контрол над
патогена проявява най-новият фунгицид на Синджента
Цидели Топ.