You are here

ЖЪЛТО ЛИСТНО ЗАВИВАНЕ

Tomato Yellow Leaf Curl Virus

  

 

Растенията спират своето развитие, страничните
разклоненията растат нагоре, а листата издребняват.
Листната петура се завива нагоре и пожълтява в
пространството между жилките. Цветовете изсъхват,
вследствие на което плодовете, които се оформят
върху болните растения, са по-малко на брой. Въпреки,
че няма поражения върху плодовете, средният добив е
изключително нисък.


Средства за контрол:

Използване на защитни мрежи (с
50% плътност), за контрол на белокрилката в началните
фази. Третиране с Актара срещу оранжерийна
белокрилка в момента на разсаждане за ограничаване
на разпространението. Използване на кулисни култури
(царевица) около доматените насаждения. Изолиране,
изхвърляне (в торби) и изгаряне на заразените растения.
Използване на устойчиви хибриди, като Вителио F1 и
Мамстон F1.