You are here

ГРУМИРА F1

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ


• Пластичен хибрид за отглеждане като първа и
втора култура
• Къси междувъзлия с компактни и изравнени китки с
по 5-6 плода
• Оптимално съотношение между генеративен и
вегетативен растеж
• Плодовете бързо достигат беритбена зрялост
• Много изравнени плодове, които са лесни за сортиране
• Не е взискателен към условията на отглеждане
• Подходящ за транспортиране


УСТОЙЧИВОСТИ

HR = Ff: A-E / Fol: 0-1 (US1-2) / For / Va, Vd, Ma, Mi, Mj /
TMV: 0 / ToMV: 0-2