You are here

ВИТЕЛИО F1

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ


• Подходящ за отглеждане през сезон пролет-есен
• Мощен хабитус с тъмно зелени листа и средно
дълги междувъзлия
• Подходящ за дълго реколтиране
• Плодовете са със силно наситен червен цвят
• Без наличие на зелен пръстен и „кухи“ плодове
• Толерантен на два вируса - TSWV и TYLCV


УСТОЙЧИВОСТ

HR = Fol: 0-1 (US1-2) / Va, Vd / ToMV: 0-2 / TSWV / IR: TYLCV