You are here

ГРАВИТЕТ F1

ХАРАКТЕРИСТИКИ


• Подходящ за много ранно производство или късно при добро засенчване
• Полудетерминантен хибрид с компактни растения
и отворен хабитус
• Плодовете са изравнени и наситено оцветени
• Обикновено развива 4-6 китки, след което
преустановява растежа си и започва да зрее
• Добивът е ранен и концентриран


УСТОЙЧИВОСТ

HR = ToMV: 0-2; V; Fol 1-2; TMV:0; (M)