You are here

Картофена Мана

Phytophthora infestans

  

 

Нападат се листата, стъблата и плодовете. По
листата и плодовете се наблюдават едри некротични
петна с различна форма, воднисти, с кафеникав цвят.
По поразените тъкани при влажни условия се появява
белезникав налеп от спороношението на гъбата от
долната страна на листа. Болестта по-рядко поразява
стъблата, отколкото листата на растенията. По
стъблата и дръжките се образуват тъмно кафяви
петна с неправилна форма, които често се сливат. Те
наподобяват много повредите от фитофторното гниене,
но се различават по момента на проява на признаците.
При картофената мана те се появяват в края на лятото/
есента, а при фитофторното гниене признаците се
проявяват през зимно-пролетния сезон.
Агротехнически средства за контрол: Пространствена
изолация при отглеждане на картофи и домати.
Химически средства за контрол: Да се третира със
следните фунгициди – Куадрис , Ридомил Голд
МЦ , Ридомил Голд Р (стр. 210), Ревус,
Кариал Стар.