You are here

ФИТОФТОРНО ГНИЕНЕ

Phytophthora parasitica

  

Заразяват се корените, кореновата шийка, стъблата
и плодовете. Напада се както разсада, така също и
възрастните растения. При по-ранни фази в основата на
стъблото може да се появи просмукване (сечене), долните
листа бързо изсъхват, растенията полягат и загиват. По
зелените плодове симптоми се появяват под формата на
големи петна, които представляват редуване на светло-
кафяви с тъмно-кафяви концентрични кръгове. В началото
те са сиво-зелени, по-късно стават черни. Тъканите на
плодовете стават воднисти. При висока влажност по
повърхността на нападнатите стъбла и плодове се развива
светъл налеп от зооспорите на патогена.
Агротехнически средства за контрол: Да се избягват
механични повреди и замърсяване на растенията по време
на вегетацията и особено при производството на разсад.
Химични средства за контрол: Могат да се използват
фунгициди регистрирани при картофената мана.