You are here

СЕЧЕНЕ НА РАЗСАДА

Pythium spp.

 

   

 

Първоначално болестта се проявява като петно с
водниста структура, което е разположено в основата
на растението под нивото на почвата. Постепенно
петното се разраства и обхваща цялото стъбло в
кръг. Нападнатите участъци се просмукват (омекват),
потъмняват и растенията полягат. Нападението на
патогена става на отделни сектори (хармани), но е
възможно и разпръснато. Оптимални условия за развитие
на болестта са мокрите, преовлажнени почви по време на
засяване и две седмици след разсаждане. Прекомерната
влага в почвата стимулира вегетативния растеж на
мицела. Растенията са най-чувствителни при прекалено
високи или прекалено ниски температури, прекомерна влага,
не добра осветеност (мрачно време) или небалансирано
торене.
Средства за контрол:
Избор на леки и отцедливи почви
(субстрат) и много добро проветряване. Поддържане
на постоянен и оптимален микроклимат. Използване на
регистрирани РЗ препарати за ограничаване развитието
на патогена.