You are here

БЕЛИ ЛИСТНИ ПЕТНА

Septoria lycopersici

 

 

Първоначално болестта се появява като дребни, воднисти
петна, които много скоро придобиват кръгла форма и
размер от около 2-3 мм в диаметър. Постепенно петната
придобиват сиво бяла вътрешност (център) и тъмен
ореол. Този светъл център на петната е най-отличителния
симптом на болестта.


Мерки за контрол:

Увеличаване броя растения на декар.
Извършване на напояването сутрин, а не вечер. Намаляване
времето, през което листата на растенията са мокри.
Почистване на растителните остатъци и дълбоко
изораване на площите. Спазаване на сеитбооборот.
Избягване на манипулации с растенията когато листата
са мокри, за да се предотврати разпространението на
болестта.