You are here

БРАШНЕСТА МАНА

Leveillula taurica

 

Брашнестата мана се причинява от гъбата Leveillula
taurica и е доста разпространена в оранжериите при
висока влажност и лошо проветрение. Характеризира се
(в ранните етапи) с белезникаво-жълтеникави петна по
горната повърхност на листата, а върху долната страна
на листата се развива светъл налеп от конидионосците на
гъбата. В оранжерийни условия налепът е по-слабо изразен.
Оптималните условия за развитие на гъбата са:
температура 16-18°С, влажност над 90-92% и мрачно
време. Увеличаването на проветрението и по-големите
междуредови разстояния намаляват проблемите с
брашнестата мана.


Химически средства за контрол: Да се третира с Ортива
Топ
 и Цидели Топ .