You are here

ВЪРХОВО ГНИЕНЕ

Първоначално се появява като хлътнало, кафеникаво-черно
петно с размер 1-2 см, разположено в долния край на плода.
Впоследствие петната се разрастват и придобиват
доста голям размер. В началото гниенето е сухо, но
впоследствие се развива вторично заразяване от гъби
причиняващи мокро гниене. Този проблем се среща най-
често при интензивен растеж на плодовете, сухо и горещо
време. Най-податливи към това физиологично нарушение са
първите зреещи плодове. Основна причина за появата му е
недостигът на калций, който е свързан с неравномерната
влажност в почвата. За да се предотврати появата
на върхово гниене, трябва да се осигури равномерно
развитие (нарастване) на растенията и липса на стрес.
Равномерното и достатъчно подаване на вода осигурява
постоянен приток на калций от почвата към плодовете.


Мерки за контрол:

третиране с Вуксал Калций .
Прилага се през интервали от 7-10 дни, започвайки 10 дни
след образуване на завръз.